مرا به ساحل باران ببر دلم تنگ است
حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر
نگارش در تاریخ پنج‌شنبه 19 فروردین 1389 توسط ایرج

خدایا

آنان که همه چیز دارند

مگر تورا

به سخره میگیرند

آنان را 

که هیچ ندارند

مگر تو را!

************

هر کودکی با این پیام به دنیا می اید

که خدا

هنوز

از انسان نومید نیست

***********

خدا

نه برای خورشید

ونه برای زمین

بلکه برای گل هایی که برایمان می فرستد

چشم به راه پاسخ است


"تاگور"

قالب وبلاگ