مرا به ساحل باران ببر دلم تنگ است
حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر
نگارش در تاریخ پنج‌شنبه 2 اردیبهشت 1389 توسط ایرجبنام خداوند بخشنده مهربان
آیا دیدى آن کسى را که جزا و پاداش را انکار میکرد و رستاخیز را باور نمى کند ؟«1»
او همان کسى است که یتیم را به شدت و ستم از خود مى راند ،«2»
و دیگران را بر اطعام بینوا و فقیر ترغیب نمى کند .«3»
(با این حال تظاهر به ایمان مى کند و نماز مى گزارد ). پس واى بر این نمازگزاران !«4»
که از نمازشان غافلند و بدان اهتمام و دل از یاد خدا غافل دارند  .«5»
همانان که (اگر طاعتی کنند)در عبادت هایشان ریا  و خودنمایی میکنند.«6»

زکوة و احسان را از فقیران (و هر چیز کوچک را حتی قرض را هم از محتاجان) منع کنند.«7»


در این سوره صفات و اعمال منکران قیامت که آنهابه خاطر تکذیب این روز:

  1. از «انفاق» در راه خدا سر باز می‌زنند
  2. از کمک به «یتیمان» سرباز می‌زنند
  3. از کمک به «مسکینان» سرباز می‌زنند
  4. در مورد «نماز» مسامحه کار و ریاکارند
  5. از کمک به «نیازمندان» روی می‌گردانند
« در حدیثی از امام باقر (ع) امده است که:
هرکس این سوره را در نمازهای فریضه و نافله اش بخواند خداوند نماز و روزه او راقبول می‌کند، و او را در برابر کارهائی که در زندگی دنیا از او سر زده‌است مورد محاسبه قرار نمی‌دهد.

قالب وبلاگ