مرا به ساحل باران ببر دلم تنگ است
حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر
نگارش در تاریخ جمعه 26 آذر 1389 توسط ایرج
رندان تشنه لب را آبی نمی‌دهد کس


گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت
در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کان جا


سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت
چشمت به غمزه ما را خون خورد و می‌پسندی


جانا روا نباشد خون ریز را حمایت
در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود


از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت
از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود


زنهار از این بیابان وین راه بی‌نهایت
ای آفتاب خوبان می‌جوشد اندرونم


یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت
این راه را نهایت صورت کجا توان بست


کش صد هزار منزل بیش است در بدایت
هر چند بردی آبم روی از درت نتابم


جور از حبیب خوشتر کز مدعی رعایت
عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ


قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت

قالب وبلاگ