مرا به ساحل باران ببر دلم تنگ است
حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر
نگارش در تاریخ چهارشنبه 22 تیر 1390 توسط ایرج

چشم ها را باید شست

جور دیگر باید دید

چتر ها را باید بست

زیر باران باید رفت 

فکر ،خاطره را

زیر باران باید بردبا همه مردم شهر زیر باران باید رفت

دوست را زیر باران باید دید

عشق را زیر باران باید جست

هر کجا هستم باشم

آسمان مال من است

حنجره، فکر هوا عشق ، زمین

مال من است

----  ><(((:>  -------  ><(((:> ----
------  ><(((:>

قالب وبلاگ