مرا به ساحل باران ببر دلم تنگ است
حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر
نگارش در تاریخ دوشنبه 13 اردیبهشت 1389 توسط ایرج


این بوی غربت است که می آید

 

بوی برادران غریبم

 

شاید بوی غریب پیرهنی پاره

 

در باد

 

نه!

 

این بوی زخم گرگ نباید باشد

 

من بوی بی پناهی را

 

از دور می شناسم!

 

بوی پلنگ زخمی را

 

در متن مه گرفته جنگل

 

بوی طنین شیهه ی اسبان را

 

در صخره های ساکت کوهستان

 

بوی کتان سوخته را

 

در مشام ماه

 

بوی پر کبود کبوتر را

 

در چاه

 

این باد بی قراری

 

وقتی که می وزد

 

دلهای سر نهاده ما

 

بوی بهانه های قدیمی

 

می گیرد

 

وزخمهای کهنه ی ما باز

 

در انتظار حادثه ای تازه

 

خمیازه می کشند

 

انگار بوی رفتن می آید!!!

 

قالب وبلاگ