مرا به ساحل باران ببر دلم تنگ است
حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر
نگارش در تاریخ سه‌شنبه 11 خرداد 1389 توسط ایرجمی‌گذرد کاروان، روی گل ارغوان
قافله‌سالار آن، سرو شهید جوان
در غم این عاشقان، چشم فلک خون‌فشان
داغ جدیی به دل، آتش حسرت به جان
خورشیدی، تابیدی، ای شهید
در دل‌ها جاویدی، ای شهید
می‌گرید در سوگت آسمان
می‌سوزد در یادت شمع جان
چون روید لاله از خاک تو
یاد آرم از جان پاک تو
بنگر چون شد، دل‌ها خون شد زین آتش‌ها
از موج خون شد لاله‌گون دشت و صحرا
زین درد و غم گرید عالم، ای شهید ما
از این ماتم خون می‌گریم
ای یاران، ای یاران، سوزم از داغ غمی
داغ ظلم و ستمی
خون هر جانباز می‌دهد آواز
جان فدای وطنم، خاک ایران کفنم
ای دریغا، لاله ما
گشته گلگون، خفته در خون
خورشیدی، تابیدی، ای شهید
در دل‌ها جاویدی ای شهید
می‌گرید در سوگت آسمان
می‌سوزد در یادت شمع جان

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

دلدادگان چون ساغر از  دلبر گرفتند

 از غیر دلبر دامن دلبر گرفتند

دادند جان تا در بر جانانه رفتند

دادند دل تا در بر دلبر گرفتند

پیمانه تردید بشکستند و این قوم

از دست حق جام می باور گرفتند

بر خواستند از بستر دنیای فانی

زان پس عروس عشق را در برگرفتند

رفتند یاران چابک سواران

سر مست از عشق خدا از سر گذشتند

 سرمشق از آن کشته بی سر گرفتند

بستند چشم از چشم و دست از دست شستند

این شیوه از عباس نام اور گرفتند

رفتند یاران چابک سواران

 نا خوانده علم آموزگار عشق گشتند

نا رفته مکتب درس بی دفتر گرفتند

 بهر نثار جان به قربانگاه رفتند

با حنجر خود بوسه از خنجر گرفتند

 از جان ودل یک یا علی گفتند و رفتند

جام ولا از ساقی کوثر گرفتند

رفتند یاران چابک سواران

برای شهادت این بنده دلسوخته دعا بفر مایید

الهم صلی علی محمد وال محمدو عجل فرجهم

قالب وبلاگ